Studnia i jej umiejscowienie.

Lokalizacja studni musi uwzględniać dostępność warstwy wodonośnej (głównie jej głębokość) oraz bezkoli...

31 maja, 2019

Buduje dom – jaka studnia?

Ze słowem „studnia” kojarzy się głównie studnia kopana, znana od dawna. Jej głębokość nie...

16 maja, 2019