Cena studni Podkarpacie – jaki jest koszt studni głębinowej wykonanej na Podkarpaciu?

W każdym budynku, który jest używany w celach mieszkalnych dostęp do bieżącej wody jest wymagany. Dzisiaj ciężko sobie wyobrazić życie w domu bez tak podstawowego medium jakim jest woda. Niestety nie we wszystkich lokalizacjach możliwe jest podpięcie budynku do sieci wodociągowej. W takim przypadku alternatywnym rozwiązaniem jest studnia głębinowa. O wykonaniu studni głębinowej należy pomyśleć jak najwcześniej uwzględniając cenę wiercenia w budżecie.

Cena studni głębinowej jest zależna od wielu czynników. Głównymi aspektami od których zależy cena studni głębinowej to:

  • lokalizacja a ściśle mówiąc warunki geologiczne w danym rejonie. Geologia na działce klienta może być bardzo zróżnicowana. Wiercąc studnie głębinową w profilu geologicznym na Podkarpaciu możemy najczęściej natrafić na takie utwory jak: ił, gliny, piaski, żwiry, otoczaki jaki i utwory skalane fliszu karpackiego – piaskowce i łupki. Przewiercenie danej formacji wymaga zróżnicowanych technik i stanowi różny poziom trudności, a wiec wykonawca studni musi przedsięwziąć  odpowiednie środki do konkretnego zadania. Im bardziej skomplikowane warunki tym cena idzie w górę i analogicznie im prostsze wiercenie tym cena jest niższa.
  • zapotrzebowanie na wodę po stronie klienta. Ilość wody, która inwestor planuje pobierać ze studni ma istotny wpływ na konstrukcje studni głębinowej, a co za tym idzie na cenę końcową. Inne jest zapotrzebowanie dla domu jednorodzinnego niż do podlewania dużych areałów przez rolników. Studnie dla rolnictwa ze względu na duże zapotrzebowanie na wodę są znacznie droższe niż studnie zapatrujące w wodę dom jednorodzinny.
  • głębokość studni – ścisłe powiązane z punktem pierwszym. Im warstwa wodonośna jest głębiej tym głębsze wiercenie a to z kolei rzutuje na wyższą cenę.
  • jakość usług po stronie wykonawcy, na którą składa się zakres prac i materiały użyte do budowy studni. Inwestorzy w pogoni za najniższą ”ceną z metra” niekiedy zapominają, że studnia używana do celów pitnych musi być wykonana z atestowanych materiałów. Niedopuszczalne jest stosowanie np. rur kanalizacyjnych (kolor pomarańczowy) nawet jako rur osłonowych. Szerzej o jakości materiałów można poczytać tutaj. Niestety w poszukiwaniu najtańszego wykonawcy najczęściej klient otrzymuje najniższą jakość usługi, co rzutuje na cały okres eksploatacji studni przez dziesięciolecia. Pozostaje otwarte pytanie czy inwestora stać na taką oszczędność, która ma wpływ na zdrowie osób pijących wodę z takiej studni.

Reasumując należy powiedzieć, że na cenę studni głębinowej wpływa wiele czynników stąd wyceniana jest indywidualnie. W tym miejscu znajduje się odpowiedz dlaczego Karpackie Studnie to odpowiedni wykonawca studni głębinowej: https://www.karpackiestudnie.pl/#dlaczego-my

Jeżeli potrzebujesz solidnej studni skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 577 751 266